En performancefestival på Åland, 13.6. - 10.8.2018
Print_07.jpg

NIAN

NORDIC ISLANDS ACTION
IN NATURE

 

 

NORDic islands action in naturE
7.-10.8.2018

NORdic Islands Action in Nature (NIAN), är ett konstprojekt som fokuserar på natur, mat och konstutbyten inom performancekonsten. Initiativtagare till projektet är Communication Laboratory/ ComLab i Göteborg. Projektet är ett samarbete mellan nordiska performancekonstnärer och organisatörer. Programmet innehåller performancekonst, nätverksmöten, samtal, och olika verkstäder som tar upp frågor kring identitet, miljö, mat och hållbar utveckling. Målet är att bygga upp ett starkt nätverk mellan självstyrda öar och deras konstkretsar och visa sambandet mellan Åland, Färöarna och Svalbard, öar som har en gemensam historia med Sverige, Danmark, Norge och Finland. 

Konstnärsdrivna möten och performancekonst kommer under sommaren och hösten 2018 att ta plats på Åland, Färöarna och Svalbard. Fem separata evenemang kommer att ordnas i olika länder.  De utvalda öarna har alla en säregen och imponerande natur, som kommer att vara utgångspunkt i de deltagande konstnärernas arbete. Frågor som berör performancekonstens framtid och påverkan på öarna, kommer att diskuteras. 

Projektet startar i juni och avslutas i Göteborg, i oktober 2018.

Evenemangen är öppna för allmänheten. För dig som vill inspireras, för dig som vill veta mer om performancekonst och hur performancekonsten i detta sammanhang påverkas av naturen och miljön. Du kan också delta i ett öppet diskussionstillfälle på Mariehamns stadsbibliotek den 9.8.2018, där konstnärer och deras arbete diskuteras.

Medverkande konstnärer
Chuyia Chia (SE), Sunniva Gudmundsdóttir (FO), Helinä Hukkataival (FI), Stein Henningsen (NO), Kaisa Luukkonen (FI)
David Sebastian Lopez Restrepo (DK), Peter Rosvik (FI) och Joakim Stampe (SE).

Samarbetspartners
ComLab, Performance Køkkenet, Live Action, Arctic Action, Åland Action Art, 
Ålands Jakt - & Fiskemuseum, Mariehamns stadsbibliotek.