En performancefestival på Åland, 13.6. - 10.8.2018
header-about.png

Kontakt

Kontakt

cloud.png

 


Vi som arrangerar Konstfestival MOMENT är föreningen Åland Action Art r.f

Ursula Sepponen, Projektledare
Nayab Ikram, Kommunikatör
Fredrik Enges, Grafisk formgivare


Kontakta oss på
alandactionart@gmail.com